Anslagstavlan

OBS! Girobyte

Föreningen har bytt från Plusgiro till Bankgiro.

Nytt bankgiro-nummer är  344-1193

UPPDATERAT SOLDATREGISTER

Lagom till Släktforkardagarna i Halmstad släpps den nya uppdateringen av Centrala Soldatregistret. Totalt finns nu 507068 personer i registret. Under senaste året har man gått in för att justera i befintliga register samt ta bort många av de dubbletter som funnits.

Centrala Soldatregistret har nu tagit över ansvaretnär det gäller att besvara forskarfrågor och bearbeta Väterbottens soldatregister och Smålands båtmansregister.

Under Arkivens dag den 11 november i år har man för avsikt vid Centrala Soldatregistret att göra en satsning på Garnisonsmuseet i Skaraborg och visa lite av de äldre rullmaterialet och andra handlingar från Yngre Indelningsverkets period. Därvid finns ett antal handrullor, någon straffrulla mm som kommer att visas. Ett antal datorer kommer att vara bemannade för att hjälpa forskare.

PLANERADE OCH PÅGÅENDE UTBILDNINGAR/PROJEKT

- En andra cirkel kallad ”Skriv ditt liv” har påbörjats den 31 januari 2018 och beräknas pågå med tio träffar under våren och hösten. Den cirkel som startade hösten 2017 avslutas den 18:e april 2018. Ledare är Lars-Erik Svahn.
Om tillräckligt många anmäler sig kan eventuellt en ny cirkel startas hösten 2018. Anmälan skall göras till Lars-Erik Svahn, tel 070 670 88 80 eller e-post lars-erik.svahn@bdtv.se. Gamla anmälningar är förfallna.

- Cirkeln om banvakterna längs Malmbanan pågår.

- Cirkeln "Läsning av gammal text" från 1700-talet under ledning av Stina Elming pågår på kvällstid.

- Intresserade av att gå grundkurs i släktforskning för nybörjare kan anmäla sig hos ABF som håller i kursen.

- Planering för att starta en cirkel med uppdraget att producera en jubileumsskrift för föreningens 25 år pågår. Intresserade söks och anmälningslistor kommer att läggas ut i forskargården. Intresseanmälan kan också göras via e-post.

- Cirkel i DNA-forskning pågår under ledning av Leif Björklund.

- Renskrivning av flyttlängder till och från Överluleå församling pågår. Intresserade att delta kan anmäla sig på utlagda listor i forskarlokalen och till Ewa Sandberg tel 070 351 67 18.

 

NYTT I BOKHYLLAN

BIOGRAFISKT LEXIKON FÖR FINLAND

Verket tar upp personer med anknytning till Finlands historia och nutid och omfattar mer än 1600 biografiska artiklar om personer från korstågstiden till vår egen tid, skrivna av Finlands främsta specialister och historiker.

CD-SKIVOR OCH BÖCKER TILL SALU

Klicka på länken "Aktiviteter" och gå in under "Försäljning böcker, CD mm." så hittar du böcker och CD-skivor som är till salu.