Anslagstavlan

OBS! Girobyte

Föreningen har bytt från Plusgiro till Bankgiro.

Nytt bankgiro-nummer är  344-1193

UPPDATERAT SOLDATREGISTER

Lagom till Släktforkardagarna i Halmstad släpps den nya uppdateringen av Centrala Soldatregistret. Totalt finns nu 507068 personer i registret. Under senaste året har man gått in för att justera i befintliga register samt ta bort många av de dubbletter som funnits.

Centrala Soldatregistret har nu tagit över ansvaretnär det gäller att besvara forskarfrågor och bearbeta Väterbottens soldatregister och Smålands båtmansregister.

Under Arkivens dag den 11 november i år har man för avsikt vid Centrala Soldatregistret att göra en satsning på Garnisonsmuseet i Skaraborg och visa lite av de äldre rullmaterialet och andra handlingar från Yngre Indelningsverkets period. Därvid finns ett antal handrullor, någon straffrulla mm som kommer att visas. Ett antal datorer kommer att vara bemannade för att hjälpa forskare.

PLANERADE OCH PÅGÅENDE UTBILDNINGAR/PROJEKT

- Cirkeln "Skriv ditt liv" fortgår med Lars-Erik Svahn som ledare.  Vid intresse att delta skall anmälan göras till Lars-Erik Svahn, tel 070 670 88 80 eller e-post lars.erik.svan@gmail.com. Gamla anmälningar är förfallna.

- Cirkeln "Läsning av gammal text" från 1700-talet under ledning av Stina Elming pågår på kvällstid och dagtid.

- Intresserade av att gå grundkurs i släktforskning för nybörjare kan anmäla sig hos Vuxenskolan som håller i kursen, eller i föreningslokalen.

- Intresserade av fortsättningscirkel i släktforskning anmäler detta i föreningslokalen. 

- Cirkel i DNA-forskning pågår under ledning av Leif Björklund.

- Renskrivning av flyttlängder till och från Överluleå församling pågår. Intresserade att delta kan anmäla sig till föreningslokalen på telefon 070 508 80 43.

 

CD-SKIVOR OCH BÖCKER TILL SALU

Klicka på länken "Aktiviteter" och gå in under "Försäljning böcker, CD mm." så hittar du böcker och CD-skivor som är till salu.