ÅRSMÖTE

Söndag den 26 mars kl. 14.00 håller föreningen sitt årsmöte i Almska skolan. Föredragshållare blir Berthill Munkestam som kommer att prata i ämnet "Släktforskningens sista kapitel".

På dagordningen finns de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, stadeändringar, 25-årsjubileumsfest och medlemsresa.

Förslag till stadgeändring:

Styrelsen föreslår en namnändring i § 1 till "Bodens Forskarförening".

Valberedningen föreslår en ändring i § 18 från "senast en vecka före årsmöte" till "senast fyra veckor före årsmöte".

OBS! Tänk på sommartiden!

NYTT LÅSSYSTEM I RÅBÄCKSGÅRDEN

Nytt låssystem är installerat.

Nya systemet har TAG för inpassering mellan kl 07.00 till 21.00 alla dagar i veckan.

Medlemmar med kodkort kan byta till TAG till en kostnad av 20 kronor (medtag gamla kortet).

Medlemmar som inte har kodkort sen tidigare kan köpa TAG för 70 kronor.

TAG kan köpas i lokalen förmiddagar/vardagar mellan kl 09.00 till 12.00. Övrig tid ta kontakt med Tommy Fahlén 070-560 01 43 eller Leif Björklund 070-265 52 34 och kom överens om tid.