PLANERADE OCH PÅGÅENDE UTBILDNINGAR/PROJEKT

- En andra cirkel kallad ”Skriv ditt liv” har påbörjats den 31 januari 2018 och beräknas pågå med tio träffar under våren och hösten. Den cirkel som startade hösten 2017 avslutas den 18:e april 2018. Ledare är Lars-Erik Svahn.
Om tillräckligt många anmäler sig kan eventuellt en ny cirkel startas hösten 2018. Anmälan skall göras till Lars-Erik Svahn, tel 070 670 88 80 eller e-post lars-erik.svahn@bdtv.se. Gamla anmälningar är förfallna.

- Cirkeln om banvakterna längs Malmbanan pågår.

- Cirkeln "Läsning av gammal text" från 1700-talet under ledning av Stina Elming pågår på kvällstid.

- Intresserade av att gå grundkurs i släktforskning för nybörjare kan anmäla sig hos ABF som håller i kursen.

- Planering för att starta en cirkel med uppdraget att producera en jubileumsskrift för föreningens 25 år pågår. Intresserade söks och anmälningslistor kommer att läggas ut i forskargården. Intresseanmälan kan också göras via e-post.

- Cirkel i DNA-forskning pågår under ledning av Leif Björklund.

- Renskrivning av flyttlängder till och från Överluleå församling pågår. Intresserade att delta kan anmäla sig på utlagda listor i forskarlokalen och till Ewa Sandberg tel 070 351 67 18.