Råbäcksgården

Råbäcksgården är Boden Överluleå ForskarFörenings lokal och ligger inom kulturområdet vid Bodens kyrka i Överluleå församling, Bodens kommun.

Råbäcksgårdens ursprung är inte helt klarlagt. Det florerar flera uppgifter om dess ursprung. Den ena berättar att huset troligen ditflyttades från Heden åren 1772-1774. Den andra versionen uppger att huset blev uppfört år 1777.  

År 1971 köpte kommunen gården och flyttade den till sin nuvarande plats inom Bodens kulturhusområde.

Gården är unik såtillvida att den saknar Norrbottensgårdens sedvanliga stora sal. Därmed räknas den inte som en hel norrbottensgård av traditionell betydelse. Däremot finns det kök, farstukammare och parkammare i gavlarna. Huset har endast 8 knutar medan de större husen vanligen har 10 eller 12 knutar.

I det som kallades "salen" är numera kök. Här finns ingen väggbeklädnad utan man ser timmerstockarna.

I gamla köket med öppen spis är väggarna klädda med lump och sedan schablonmålade.

I parkamrarna finns stänktapet.

Farstukammaren, som idag har byggts om till toalett och kapprum, fungerade tidigare som sommarsovrum.