UPPDATERAT SOLDATREGISTER

Lagom till Släktforkardagarna i Halmstad släpps den nya uppdateringen av Centrala Soldatregistret. Totalt finns nu 507068 personer i registret. Under senaste året har man gått in för att justera i befintliga register samt ta bort många av de dubbletter som funnits.

Centrala Soldatregistret har nu tagit över ansvaretnär det gäller att besvara forskarfrågor och bearbeta Väterbottens soldatregister och Smålands båtmansregister.

Under Arkivens dag den 11 november i år har man för avsikt vid Centrala Soldatregistret att göra en satsning på Garnisonsmuseet i Skaraborg och visa lite av de äldre rullmaterialet och andra handlingar från Yngre Indelningsverkets period. Därvid finns ett antal handrullor, någon straffrulla mm som kommer att visas. Ett antal datorer kommer att vara bemannade för att hjälpa forskare.