Corona

Styrelsen har nu bestämt att max 7 personer får befinna sig i lokalen samtidigt.
Vi kommer ha öppet 4 datorplatser (tre i stora salen, och en i lilla rummet).
Utöver det kommer det även finnas plats i köket för två personer. 

Sidor