Styrelsen

 

Styrelsen

Ordförande

Carola Larsson

carola4804@gmail.com

070-328 59 48

Vice ordförande

Björn Isaksson

bisak@telia.com

070-663 21 86

Sekreterare

Margareta Ekman

margareta.ekman2@gmail.com

073-039 43 14

Kassör

Ingrid Andersson

kvisten17@gmail.com

070-695 75 52

Ledamot

Lars-Erik Svahn

lars.erik.svan@gmail.com

070-670 88 80

Ledamot

Gudrun Häll

gudrun.hall@telia.com

070-535 61 92

Ledamot

Anita Johansson

anita450505@gmail.com

070-291 46 09

Valberedning

 Sammankallande

Stina Elming

stina_elming@telia.com

070-652 64 43

 

Gunvor Björklund

gunvor.bjorklund@gmail.com

070-577 47 62

 

Holger Hansson Palo

holger.hansson.palo@gmail.com

070-624 39 46

Revisorer

Sammankallande

Carl-Lennart Persson

cl.persson42@gmail.com

070-655 86 13

 

Anna Wedén

anna.weden@gmail.com

070-341 30 31

Suppleant

 

  

Suppleant

Tommy Fahlén

tommy@fahlenskonsult.se

070-560 01 43

Redaktion Boden-ANAN

 

Lili Jägerving

bodenanan@outlook.com

070-508 80 43

 

Leif Björklund

  
 

Ing-Mari Wikström

  

Hemsidesansvarig

 

 

 

 

Bildansvarig

 

Andrée Gillberg

andree_gillberg@hotmail.com

070-218 13 22