OBS! Girobyte

Föreningen har bytt från Plusgiro till Bankgiro.

Nytt bankgiro-nummer är  344-1193