Bildandet av Boden Överluleå ForskarFörening den 8 februari 1992. Foto C-L Persson