Inpasserings-TAGG

Nya låssystemet har nyckelbricka för inpassering mellan kl 07.00 till 21.00 alla dagar i veckan.

Medlemmar kan köpa en nyckelbricka till en kostnad av 100 kronor.

Nyckelbricka kan köpas i lokalen.

Synonymer för nyckelbricka: droppe (baserat på formen på många tidiga brickor), tagg (från engelskans key tag), plopp, plastnyckel, elektronisk nyckel, nyckelbricka, närhetstoken, o.s.v