Böcker

Vi saknar några böcker på kontoret. Känner du med dig att du har någon hemma, vänligen återlämna den! 

Några av böckerna som saknas:
* Nederkalix sockens familjer
* Präster från Bygd och vildmark
* Västerbottens nutid och framtid
* Bönder och gårdar i Skellefteå socken