PLANERADE OCH PÅGÅENDE UTBILDNINGAR/PROJEKT

- Cirkeln "Skriv ditt liv" fortgår med Lars-Erik Svahn som ledare.  Vid intresse att delta skall anmälan göras till Lars-Erik Svahn, tel 070 670 88 80 eller e-post lars.erik.svan@gmail.com. Gamla anmälningar är förfallna.

- Cirkeln "Läsning av gammal text" från 1700-talet under ledning av Stina Elming pågår på kvällstid och dagtid.

- Intresserade av att gå grundkurs i släktforskning för nybörjare kan anmäla sig hos Vuxenskolan som håller i kursen, eller i föreningslokalen.

- Intresserade av fortsättningscirkel i släktforskning anmäler detta i föreningslokalen. 

- Cirkel i DNA-forskning pågår under ledning av Leif Björklund.

- Renskrivning av flyttlängder till och från Överluleå församling pågår. Intresserade att delta kan anmäla sig till föreningslokalen på telefon 070 508 80 43.