Städning

Råbäcksgården behöver städas! 
Frivilliga kan kontakta Lili på kontoret, tel 070 508 80 43