Inpasserings-TAG

Nya låssystemet har TAG för inpassering mellan kl 07.00 till 21.00 alla dagar i veckan.

Medlemmar med kodkort kan byta till TAG till en kostnad av 20 kronor (medtag gamla kortet).

Medlemmar som inte har kodkort sen tidigare kan köpa TAG för 70 kronor.

TAG kan köpas i lokalen genom att ta kontakt med Ewa Sandberg 070 351 67 18 eller Leif Björklund 070 265 52 34 för att komma överens om tid.