NYTT LÅSSYSTEM I RÅBÄCKSGÅRDEN

Nytt låssystem är installerat.

Nya systemet har TAG för inpassering mellan kl 07.00 till 21.00 alla dagar i veckan.

Medlemmar med kodkort kan byta till TAG till en kostnad av 20 kronor (medtag gamla kortet).

Medlemmar som inte har kodkort sen tidigare kan köpa TAG för 70 kronor.

Kontakta Ewa Sandberg tel. 070-3516718 e-post: ewa.sandberg@spray.se eller Leif Björklund tel. 070-2655234 e-post: bjorklundleif8@gmail.com för att komma överens om en tid att träffas.