Älvsborgs lösen 1571 för Luleå socken.

Kostnad 150 kr.