Informationsträff med ArkivDigital

Torsdagen den 18 oktober kommer ArkivDigital och informerar om bl.a. nyheter.

Träffen äger rum i Almska skolan kl 18.00.

Ett samarbete med Dis-Nord

Välkommen